صفحه اصلی روش تبدیل ابزار جانبی توافق تماس

FA

سریعترین مبدل هوشمند جهان

  • images0
  • images1
  • images2
  • images3
  • images4
  • images5
  • images6
  • images7
  • images8
tooltips01 tooltips12 tooltips23 tooltips34 tooltips45 tooltips56 tooltips67 tooltips78 tooltips89
wowslider by WOWSlider.com v8.7

مراحل انجام کار مبدل :

 مبدل بر روي Source شما تبديل را انجام ميدهد (ظرف 10 الی 20 دقيقه)

 بوسيله اين منابع جديد فايل اجرایی  جديد در ويژول فاکس ساخته ميشود.

 اين فايل اجرايي جديد در مسير شاخه جاري برنامه داس کنار بقيه فايل ها کپي ميشود.

 شما بعد از کپي کردن اين فايل بصورت 32 بيتي – 64 بيتی و با امکانات ويندوزي کامل می توانيد برنامه را اجرا نماييد.

 بدون نياز به هيچگونه برنامه ديگري مانند داس پرینت و داس باکس و غيره از تمامي امکانات ويندوز از جمله چاپ بر روی هرگونه چاپگر بهرمند شويد در ضمن تمامی امکانات برنامه داس شما حتی فارسی نويسی نيز به همان صورت قبلی قابل استفاده خواهد بود.

 با توجه به اينکه اطلاعات شما همچنان بصورت کدينگ داس مي باشد و برنامه شما تحت ويندوز اجرا ميشود امنيت سيستم شما بمراتب بالاتر از حالت داسمي باشد.

 در صورت درخواست شما بانکهای اطلاعاتی از دی بی اف به اس کیو ال تغيير داده می شوند تا امنيت اطلاعات شما به بالاترين حد خود ارتقا پيدا کند و بزرگترین مرحله انتقال برنامه شما به وب صورت می پذیرد.

روش تبدیل


© 2019 by Jamal Anvari Pour. Proudly created with Tsshco.comصفحه اصلی روش تبدیل ابزار جانبی توافق تماس